Tranzistorový zesilovač 2x7W ve třídě ANa internetových stránkách www.redcircuits.com jsem objevil zajímavé schéma. Tranzistorový zesilovač ve třídě A o výkonu 7W. Toto zapojení má výhodu v nezkresleném zvuku ale nevýhodu ve vysokém příkonu a potřebě velkého chladiče ve srovnání s maximálním udávaným výkonem. Vstupní citlivost je 270 mV, zkreslení menší než 0,1 %. Schéma zapojení je na následujícím obrázku. Trimrem R1 nastavíme na kladném pólu kondenzátoru C6 (C16) napětí 12V. Zesilovač funguje na první zapojení, neměl by být problém, proudová spotřeba by měla být okolo 500 mA na kanál. Při montáži nejdříve osaďte zapájené výkonové tranzistory na chladič, až potom připájejte kondenzátory C5 a C6. Přes kondenzátory se člověk nedostane k montážním otvorům tranzistorů. Plošný spoj je v měřítku 600 DPI s rozměrem 86x68mm.  

Seznam součástek:

P1 - 47k/G
R1 - 100K
R2 - 100K
R3 - 8k2
R4 - 100R
R5 - 2k7
R6 - 1K
R7 - 680R
R8 - 100R
R9 - 1R/0,5W

C1 - 100n
C2 47u/35V
C3 - 470u/35V
C4 - 220u/35V
C5 - 470u/35V
C6 - 1000u/35V

T1 - BC560C (BC327)
T2 - BC337
T3 - BD437
T4 - BD675A (BD439)

Na pozici T1 můžeme použít BC327, ale musíme vybrat tranzistor s co největším zesilovacím činitelem. Na pozici T4 může být tranzistor BD439, ale výkon bude menší. Trimr použijte cermentový, odpor R9 se zatížením nejméně 0,5W. Pod výkonové tranzistory použijte izolační podložky, nikdy nepřipojujte napájecí napětí bez upevněného chladiče.Přeji hodně úspěchů při stavbě :) .


Zdroj : http://www.redcircuits.com/Page177.htmKomentáře