Jednoduchý měřič zenerových diod

Levný a jednoduchý návod jak otestovat napětí zenerových diod.

Principiální schéma je zde, velmi jednoduchý způsob měření kdy slouží odpor jako zdroj proudu a sražené napětí diodou se přímo měří voltmetrem. 


Základem měřiče je zvyšující měnič a modul digitálního voltmetru. Zapojení je jasné ze schémata, napětí baterie typu 18650 se po stisknutí tlačítka pomocí zvyšujícího měniče mění na 30V. Zenerova dioda je napájena přes odpor, jehož velikost určuje proud procházející diodou. Kdo by si chtěl zopakovat ohmův zákon, tak I=U/R, tedy I=30/1500. Výsledek je 0,02, tedy 20mA což je dost šetrné pro většinu diod. Paralelně s testovanou diodou je připojen voltmetr, který měří zenerovo napětí. Bez přiložené diody samozřejmě měří plné napětí zdroje. K otestování baterie pak slouží druhé tlačítko, kterým přímo zobrazujeme její napětí na voltmetru. 

Modul voltmetru jsem použil s dvěma vodiči, tedy měřené napětí přímo napájí i modul samotný. Jeho nevýhoda je potřebné minimální napětí 2,5V, pod tuto mez přestává displej zobrazovat. V případě potřeby je možné použít modul s třemi vodiči, kdy jeden slouží k měření a druhý k napájení samotného modulu, který pak měří už od nuly. Třetí vodič je pak zem. Napájet ho lze pak přímo z kladného pólu baterie. 


Modul Voltmetru

Zvyšující měnič. 

Celé jsem to vložil do pouzdra od nabíječky Lidl, jako měřící plochy je kousek desky pro plošný spoj. Provedení není nádherné, vše bylo složeno během chvilky ale funkci to plní. Je jasné že nedokáže změřit diody nad maximální napětí měniče, ale ve většině případů stačí. 
Komentáře