Tesla Avanti - zlepšení citlivosti příjmu na VKV 
Citlivost přijímačů Tesla Avanti a Avanti 2 na VKV je malá. Co vedlo konstruktéry ke stavbě tohoto nedodělku je nejasné ale existuje způsob, jak jej zlepšit. Těchto radiopřijímačů je mezi lidmi stále velké množství, pojďme tedy vylepšovat.

V Amatérském Rádiu 4/1992 vyšel článek od Ing. Vladimíra Čižmára, jak zlepšit příjem přidáním dalšího mf stupně. 

Schéma zapojení před úpravou


Schéma zapojení po úpravě 

Podívejme se na úpravu v celkovém schématu přijímače. Odpor R32 se odstraní a místo něj se vloží zapojení s tranzistorem. Napájení modulu pak bereme z přepínače pro VKV. Také odstraníme kondenzátor C74, já jsem ho ale v přijímači neměl již z výroby. Před úpravou 

A po úpravě.


Nyní ještě nákres připojení přímo v přijímači na plošném spoji. Součástek je tak málo, že je stačí připájet zespodu přímo na plošný spoj ve stylu vrabčího hnízda. Nejprve ale odstraníme odpor R32. Na dalším nákresu je pak vidět, na jaké plošky připojíme jednotlivé součástky. Na poslední fotce je pak moje provedení. Ještě k součástkám, všechny kondenzátory keramické, odpory na nejmenší zatížení. Tranzistor KF124 má jiné pořadí vývodů než běžný tranzistor, nezapomeňte na to. Tranzistor je sice ještě běžně k dostání ale lze použít i podobný typ s podobným mezním kmitočtem jako BF194, BF254. Rádio je po úpravě mnohem citlivější, lze přijímat i vzdálenější stanice. Komentáře