AM přijímač s TA7642 a LM386

Další přijímač který jsem si chtěl vyzkoušet je s legendárním integrovaným obvodem TA7642.Je to nástupce obvodů ZN414, MK484 a LMF501T což je obvod v pouzdru se třemi vývody pro zpracování AM signálů s minimální potřebou dalších externích součástek. TA7642 je jejich moderní varianta a dá se koupit za opravdu směšné peníze. Pro základní aplikaci stačí sluchátka ale pro hlasitý poslech je nutný zesilovač jako který jsem zvolil neméně slavný obvod LM386. Schéma zapojení je zde, zesilovač s LM386 není navržený v úplně základním zapojení ale je doplněn o pasivní součástky zdůraznění hloubek, omezení šumu a zesílením nastaveným na 200. 

Trimr R4 slouží k nastavení napětí pro TA7642 které je výrobcem omezeno na 1,5V. Před připojením baterie nastavíme běžec trimru na střední hodnotu a po naladění stanice trimr nastavíme na co nejméně zkreslenou reprodukci. Kondenzátor C4 není většinou potřeba ale v případě kmitání se připájí ze strany plošných spojů podle nákresu osazení DPS součástkami. Také je možné přiměřeně zvětšit hodnotu kondenzátoru C11 který tvoří výkonovou rezervu při napájení z baterie. Výstupní kondenzátor C10 můžeme použít s hodnotou 470μF čímž se více zdůrazní hluboké tóny. Hodnoty součástek nejsou kritické, cívku a ladící kondenzátor je možné použít z vyřazeného přijímače nebo namotat cívku s počtem 60-80 závitů pro střední vlny na papírové roličce kterou budeme posouvat na feritové anténě. Rádio dobře funguje i v rozsahu dlouhovlnném a tady bude mít cívka okolo 150 závitů. Přijímač funguje na první zapojení, není dále nutné cokoliv dodávat. Během dne jsem naladil několik stanic včetně vzdálených a v nočních hodinách mnohem více. Zapojení s přímým zesílením je samozřejmě velmi málo selektivní a některé vzdálené stanice se překrývají. Silný místní vysílač navíc dokáže ovlivnit celý rozsah ale to je daň za jednoduchost. Doporučuji použití velkého reproduktoru, reprodukce je poměrně příjemná. 

Plošný spoj je v DPI 200 a má rozměry 50x45mm. 
Komentáře