Pulsující LED


Jedná se o zapojení  s dvojitým operačním zesilovačem v jednom pouzdře, kdy LED dioda bliká pulzním způsobem, to znamená, že se plynule rozsvěcuje a zhasíná. Hodí se například na různou signalizaci, kde může tradiční přerušované blikání působit rušivě.

 První část integrovaného obvodu LM358 spolu s kondenzátorem C2 funguje jako generátor trojúhelníkového signálu, druhá část jako vyrovnávací paměť (vysoká vstupní impedance, nízký výkon) slouží k ovládání LED. Odporem R5 řídíme rychlost blikání. Napájecí napětí je 6V.

Seznam součástek:

R1,R2 - 10K
R3 - 2K2
R4 - 1M
R5 - 1M
R6 - 100K
R7 - 220
C1 - 470n
C2 - 22µF
D1 - 1N4007, 1N4148 (jakákoliv univerzální dioda, v mém případě posloužila KA262)
D2 - LED
IO1 - LM358 


 Schéma:

schema


Plošný spoj a osazení součástkami:

Plošný spoj je poněkud natěsno. Před pájením  preventivně zkontrolujte zkoušečkou případné zkraty mezi jednotlivými ploškami. Někdy zkrat nemusí být pouhým okem vidět.

dps   osazeni

(Předlohu plošného spoje si stáhnete kliknutím na obrázek plošného spoje pravým tlačítkem myši a zadáním uložit obrázek. Potom obrázek otevřete v InfranView, stiskněte klávesu I a v nastavení rozlišení (Resolution) vepište do obou kolonek hodnotu 300 a potvrďte tlačítkem OK. Předlohy jsou totiž uložené ve velikosti 300 DPI. Nyní pomocí klávesové zkratky Ctrl+P předlohu vytiskněte.)

 
Komentáře